Tijdens onze biebfabriek workshop van vrijdagmiddag 16 december in bibliotheek Westerbork, waar je kunt stralen als een kerstbol (voor kids van 8 t/m 12 jaar opgeven via de website www.biebfabriek.nl) kunnen alle bezoekers die middag, jong en oud een gratis kerststukje maken. 

Wij schenken warme chocolademelk en serveren wat lekkers en dat alles in gezellige kerstsfeer.

We maken er een mooi feest van. 

Opgeven via de website info@bibliotheekwesterbork. nl of aan de balie.